Huisregels

Huisregels In de Museumtuin

 • In de Museumtuin is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Er zijn geen dieren toegestaan op het terrein.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant, lachgas en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.
 • (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van de organisatie verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van het Dordrechts Museum. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Op het terrein is cameratoezicht en kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein is de bezoeker verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van In de Museumtuin.
 • De entree sluit donderdag, vrijdag en zaterdag om 20:30u. Voor de matinee voorstelling op zaterdagmiddag om 15:30.
 • De bar sluit donderdag, vrijdag en zaterdag om 21:45u, zaterdag middag 16:15u
 • De organisatie kan ten alle tijden afwijken van de sluitingstijden.

Partners